Hipnoterapie in Centurion

Hipnoterapie is die proses waar ons hipnose gebruik om jou realiteit so te verander dat jy gelukkig is!

Realiteit

'n Mens dink realiteit beteken werklikheid, maar is jou werklikheid / realitieit dan dieselfde as 'n ander persoon s'n? Ons elkeen leef in ons eie realitieit. Kom ek verduidelik dit met 'n voorbeeld. Twee kinders, Frikkie en Janneman stap dieselfde pad hoërskool toe. Albei loop verby 'n huis met 'n groot hond, met die naam Biellie. Biellie blaf en gaan tekere maar is veilig toe agter 'n heining. As jong kind was Janneman deur 'n hond gebyt en het sedertdien 'n fobie vir honde. Frikkie stap gemaklik verby Bielie se huis, waar Janneman sweet, hartkloppings kry en sy bene bewe soos hy verby stap. Janneman en Frikkie se realiteite verskil.

Realiteit is die persepsie wat ons van die werklikheid het.

Hierdie persepsie word van kleins af gevorm deur ons ervarings en die dinge wat ons by ons ouers en ander gesagsfigure leer. Dit is programme wat binne ons geinstalleer word om ons te beskerm en om ons te help om ons realiteit te hanteer.

Dit is ook hierdie programme wat vir ons probleme veroorsaak wanneer ons situasies of uitdagings later in die lewe beleef; wanneer die werkleikheid 'n bietje anders is as ons realiteit. Die goeie nuus is, dat met hipnoterapie, ons hipnose kan gebruik en hierdie programme uithaal of herskryf; sodat Janneman kan besef, dat Biellie wel gevaarlik is, maar hy agter 'n heining is en daarom kan Janneman veilig voel wanneer hy verby die huis loop.

Jou Realiteit

So wat is jou realiteit? Watter programme belemmer jou om jou lewe ten volle te geniet?

As jy reg is om jou realiteit te verander, skeduleer 'n gratis telefoonkonsultasie andersins vul die Meer inligting vorm in en ek stuur vir jou meer inligting inverband met hipnose en die programme wat jy wil verander. Ek sien daarna uit om van jou te hoor.

Hipnoterapie

In hipnoterapie werk ons met jou denke, gewoontes, gedrag, emosies en reaksies.

My doel is om jou so vinnig as moontlik by jou doel uit te bring, deur te fokus op die outomatiese programme en patrone wat in ons alledaagse lewe voorkom en dit dan in te span om in jou guns te werk instede van teen jou.

Gratis Telefoonkonsultasie

Inligting-navrae

Hipnoterapie kan help